ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
ua en

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Національного університету
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

 

 

Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Збірник наукових праць в Open Journal Systems

Рік заснування: 

1999

Проблематика:

результати наукових і науково-технічних розробок у галузі машинобудування, автомобільного транспорту та механізації будівельних робіт; із проектування, зведення, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій, будівель і споруд; їх основ та фундаментів; будівельної фізики та енергоефективності будівель і споруд

ISSN:

ISSN 2409-9074 (print) ISSN 2518-1106 (Online)

Індексується у наукометричних базах даних:

vernadskiy PNB

Свідоцтво про державну  реєстрацію: 

КВ 8974, від 15.07.2004 р.

Фахова реєстрація у ДАК  України: 

Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009; Бюлетень ВАК України, № 4, 1999 р.; Наказ МОН України від 06.11.2014 № 1279

Галузь науки: 

Будівництво (192 «Будівництво та цивільна інженерія»), галузеве машинобудування (133 «Галузеве машинобудування»)

Періодичність: 

2 рази на рік

Мова видання: 

Англійська

Головний редактор: 

Пічугін С.Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна)
E-mail: pichugin.sf@gmail.com Scopus ID: 35203739700

Заступник головного  редактора: 

Винников Ю.Л. – д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна)
E-mail: vynnykov@ukr.net Scopus ID: 57195068365

Відповідальний секретар: 

Ільченко В.В. – к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна)
E-mail: znpbud@gmail.com Scopus ID: 57202627760

Адреса редакції: 

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кім. 320 - Ф 

Тел. +38 (053) 257-32-20

е-mail: v171@nupp.edu.ua

Зворотній зв'язок

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2020
All Rights Reserved.