ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 1 (46) 2016
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 1 (46) 2016

Титульний лист

Зміст


Анищенко А.С., Кухарь В.В., Присяжный А.Г., Глазко В.В., Ясько С.Г.

Исследование упругой деформации эластичных элементов штамповой оснастки

 

Горбатюк Є.В., Горбатюк М.Є.

Математична модель дії мікрорельєфу на некеровані переміщення робочого органу розпушувача

 

Дерябкина Е.С.

Влияние погонной энергии сварки на стойкость против кристаллизационных трещин сварных соединений стали 45Л

 

Пічугін С.Ф., Патенко Ю.Е., Володченко М.В., Узнадзев Є.В.

Порівняльний аналіз навантажень від багатоколісних мостових кранів вітчизняних та закордонних виробників

 

Битько Н.М., Кузнецова О.В., Бойко В.В.

Экспериментально-статистические исследования характеристик ползучести тяжёлого бетона с учётом его старения

 

Стороженко Л.І., Гасій Г.М.

Особливості конструктивного рішення та проектування повнорозмірного експериментального зразка структурно-вантового сталезалізобетонного покриття

 

Semko V., Leshсhenko M., Rud A.

Experimental study of variability of thermal conductivity of insulation materials

 

Гибаленко А.Н.

Мониторинг уровня коррозионной опасности металлоконструкций с учетом конструктивных параметров и условий эксплуатации

 

Самедов А.М., Ткач Д.В.

Нелинейная деформируемость твердых частиц и водонепроницаемость переувлажненных грунтов при сжатии

 

Тугаенко Ю.Ф., Марченко М.В., Логинова Л.А., Абуладзе Л.Г.

Влияние капиллярной влагоемкости на соотношение фаз и фазовых компонентов в лессовых грунтах

 

Sedin V., Zagilsky V.

On the issue of «soil – foundation – structure» system interaction for the NPP constructions under seismic impact

 

Зоценко Н.Л., Шокарев В.С., Шаповал А.В., Гриценко В.В., Святун Р.Я.

Усиление основания склада масла емкостью 26000 тонн в Мариуполе

 

Сернов В.А., Сороко Р.А.

Оценка эффективности устройства локальных буронабивных свай в основании фундаментных плит высотных зданий

 

Бікус К.М.

Числове моделювання напружено-деформованого стану основи буроін'єкційної палі при повторних статичних навантаженнях

 

Vynnykov Yu., Kharchenko М., Antonets E., Lytvyn Y., Benedito Caialo, Omelchenko P., Sukhodub О.

Scientific and technical support of new construction for historic buildings saving

 

Корнієнко М.В., Жук В.В., Абед С.Ф.

Напружений стан ґрунтової основи фундаменту, підсиленого ґрунтоглиноцементними палями, за результатами числового моделювання

 

Pichugin S., Rozko V., Vynnykov P.

Verification of the pipeline deformational model in non-standard soil conditions

Верифікація моделі деформації трубопроводу в особливих ґрунтових умовах

 

Ягольник А.М., Марченко В.І.

Оцінювання стійкості зсувонебезпечних схилів при зміні властивостей ґрунтів

 

Воскобійник С.П.

Особливості армування фундаментів неметалевою композитною арматурою

 

Семко О.В., Воскобійник Є.П.

Аналіз забудови м. Полтава з точки зору можливості реновації її промислових зон та об’єктів

 

Rudenko M.

Preconditions of public buildings and structures forming on the territory of Kryvyi Rih quarries

 

Дешко В.І., Буяк Н.А.

Комфортні умови у приміщенні з урахуванням впливу сонячної радіації

 

Егорченков В.А., Дроздов Л.Н.

Методика оптимизации систем освещения в производственных зданиях

 

Отрош Ю.А.

Оцінка технічного стану стін і перекриттів житлових будинків після пожежі

 

Матяш О.В., Новохатній В.Г., Костенко С.О.

Аналіз пропускної спроможності діючої водопровідної мережі

 

Кутний Б.А., Новах Б.Р.

Регенеративний теплоакумулятор для припливної вентиляційної установки

 

Ilchenko V., Mischenko R., Kozar V., Kozar L.

Operational quality control methods improvement for evenness of road pavement surface

 

Карюк А.М., Савенко Б.В.

Методика оцінювання температурного режиму покриття автомобільних доріг

 

Lytvynenko T.

Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils

 

Химерик Т.Ю., Краюшкіна К.В., Бєлятинський А.О.

Ліквідація колійності – засіб підвищення довговічності дорожнього одягу

 

Nalivaiko O., Ermakova I., Mangura A., Nalivaiko L., Reznichenko A.

Effect of Magnetic Field Equipment (MAU-1) on asphalt, resin and paraffin deposits

 

Pedchenko L., Pedchenko М.

Repository of gas hydrates

 

Савенко Р.Г., Лисенко М.В.

Оперативне управління потужними гірничо-транспортними комплексами в залізорудних кар’єрах

 

Харченко Ю.А., Кудінов О.М.

Автоматизація розрахунку собівартості продукції на підприємствах машинобудівної галузі

 

Редкін О.В., Пальцун О.А.

Організація та управління процесами завершення будівельних проектів і переходом до періоду їх експлуатації

 

Редкін О.В., Хар’янова А.О.

Нові механізми забезпечення якості та конкурентоспроможності в будівництві

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2023
All Rights Reserved.