ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 1 (48) 2017
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 1 (48) 2017

 

Титульний лист

 

 

Зміст

 

1

Кочерга Н.К., Передерій І.Г.

ЮРІЙ КОНДРАТЮК (ОЛЕКСАНДР ШАРГЕЙ): ЗНАЙОМИЙ І НЕЗНАЙОМИЙ

5

2

Шпилька М.М.

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДВОРІВНЕВОГО АВТОЕВАКУАТОРА

8

3

Гутаревич Ю.Ф., Тріфонов Д.М., Сирота О.В.

ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛЯ ЗАЗ-1102 В РЕЖИМІ ПРОГРІВУ ПІСЛЯ ПУСКУ ХОЛОДНОГО ДВИГУНА

19

4

Стрілець О.Р., Стрілець В.М., Степанюк А.А.

НАПРУЖЕННЯ І ДЕФОРМАЦІЇ ВИСТУПУ ЗІРКОПОДІБНОЇ ПРУЖИНИ З ЗАЩЕМЛЕНИМИ КІНЦЯМИ ПРУЖНОЇ МУФТИ

26

5

Бойко А.І., Федченко З.А.

АНАЛІЗ УМОВ РОБОТИ ТА ПРИЧИНИ ЗНОШУВАННЯ ОТВОРІВ СЕПАРУЮЧИХ РЕШІТ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

34

6

Артим В.І., Камаєва С.О., Лев О.М., Головко Г.В.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАДАЧАХ ПРО КРУЧЕННЯ СТЕРЖНІВ

41

7

Шкурупій О.А., Митрофанов П.Б.

УРАХУВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ СИЛ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЧАСТОТ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

47

8

Стоянов В.В., Жгаллi Ш., Стоянов В.О.

ПОКРИТТЯ ТИПУ ГІПЕРБОЛІЧНИЙ ПАРАБОЛОІД ЗІ ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

54

9

Павліков А.М., Кочкарьов Д.В., Гарькава О.В.

МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОНУ В РОЗРАХУНКАХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

62

10

Курган П.Г., Курган С.П.

ГРАНИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГНУТОГО БЕТОНУ

72

11

Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.

ЕФЕКТИВНА СХЕМА ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

81

12

Журахівський В.П., Чеканович М.Г., Чеканович О.М.

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ НОВОЮ ЗОВНІШНЬОЮ СТАЛЕВОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ

90

13

Довженко О.О., Погрібний В.В., Чурса Ю.В., Черненко Я.В.

БАГАТОПОВЕРХОВА КАРКАСНА БУДІВЛЯ ЗІ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИМ ПЕРЕКРИТТЯМ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

100

14

Гапонова Л.В., Гребенчук С.С.

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК

108

15

Воскобійник С.П.

ПОЛІМЕР-КОМПОЗИТНА АРМАТУРА В ЗБІРНИХ ПЛИТАХ ДЛЯ ДОРІГ ДО НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ КОМПЛЕКСІВ

121

16

Барабаш М.С., Гензерский Ю.В., Пікуль А.В., Башинська О.Ю.

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОМПОЗИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПК «ЛІРА-САПР»

129

17

Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В.

ПРОСТОРОВІ КОНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАМКНЕНИХ ПРОФІЛІВ

138

18

Пічугін С.Ф., Семко В.О., Лещенко М.В.

ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТІНИ З ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ

144

19

Винников Ю.Л., Аніскін О.

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФУНДАМЕНТІВ З УЩІЛЬНЕНИМИ ҐРУНТАМИ, ЩО МАЮТЬ АНІЗОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ

156

20

Петренко В.Д., Тютькін О.Л., Святко І.О., Алхдур А.М.М.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА З КОМБІНОВАНИМ ПІДСИЛЕННЯМ

165

21

Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О., Ларцева І.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ

175

22

Маєвська І.В., Блащук Н.В., Івасишин О.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ АРМУВАННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ПІДДАТЛИВОСТІ ОСНОВИ

183

23

Пічугін С.Ф., Винников П.Ю.

ІМОВІРНІСТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ТРУБОПРОВОДУ ДЛЯ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРОСАДОЧНОЇ ТОВЩІ

192

24

Петровський А.Ф., Бабій І.М., Борисов О.О

МОДЕЛЬ ПОШИРЕННЯ ІН’ЄКЦІЙНОГО РОЗЧИНУ В ПІЩАНИХ ҐРУНТАХ

206

25

Кремнев А.П., Лобачева Н.Г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА ПО ДАННЫМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ

212

26

Семко О.В., Воскобійник Є.П.

АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

226

27

Кутний Б.А., Новах Б.Р.

ТЕПЛОАКУМУЛЯТОР ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ У СКЛАДІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДИНКУ

238

28

Яковлєв В.С., Войнаровський Б.А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ ВОДИ У МОДЕЛІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВІДСТІЙНИКА

244

29

Павлюк Д.О., Терещук В.П., Чаповський В.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНОСТІ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ Й АНАЛІЗ ПРИЧИН ЇЇ ПОГІРШЕННЯ

251

30

Ільченко В.В., Тимошевський В.В., Міщенко Р.А., Ляшко Д.С., Різник В.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАРЯЧИХ РЕЦИКЛЬОВАНИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ З АРМУВАННЯМ ПЛАСТИКОВОЮ ФІБРОЮ

258

31

Думанська В.В., Вілінська Л.М., Марченко В.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ФІГУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІННЯ (ФЕМ) З РИФЛЕНОЮ ОСНОВОЮ ІЗ ЗУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІРАМІДАЛЬНОЇ ФОРМИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І ПОХИЛИХ ПОВЕРХНЯХ

265

32

Шпильовий К.Л., Шпильовий Л.В., Білецький В.С., Комарова О.І.

ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ Й ГРАВІТАЦІЙНОГО ЗБАГАЧЕННЯ РІДКІСНОМЕТАЛІЧНИХ РУД

273

33

Нікіфоров А.Л.

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ З БУДІВНИЦТВА АБО РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕВАТОРІВ

290

 

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.