ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 2 (44) 2015
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 2 (44) 2015

Ю.С. Саленко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОГО ТРАНСПОРТЕРА

 

К.К. Мирошниченко

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

 

М.П. Нестеренко

ПРОГРЕСИВНИЙ РОЗВИТОК ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК З ПРОСТОРОВИМИ КОЛИВАННЯМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

 

Г.М. Бабаев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СМЕСИ ТЯЖЕЛОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ

 

А.И. Вайнберг, К.О. Рыжиков

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ВЫСОКОНАПОРНЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВОДОВОДОВ

 

Я.С. Гук

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТ ГОРИЗОНТАЛЕЙ НА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ МАКСИМАЛЬНИМ ЗИМОВИМ І ЛІТНІМ ВІТРОВИМ ТИСКАМ

 

О.В. Кичаева

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДВУХЭТАЖНОЙ ПРИСТРОЙКИ И НАДСТРОЙКИ НА КОНСТРУКЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ С УСИЛЕНИЕМ ЕГО СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ

 

А.П. Броневицький

ОСОБЛИВОСТІ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

 

С.В. Поздєєв, Ю.А. Отрош, А.М. Омельченко, М.О. Кропива

МЕТОД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У ПЕРЕРІЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

 

Д.М. Лазарєв

РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ

 

О.Г. Фенко

ВПЛИВ ВЛАСНИХ НАПРУЖЕНЬ У МАТЕРІАЛІ НА МАСШТАБНИЙ ЕФЕКТ

 

М.Л. Зоценко, В.Г. Іванченко

ДОСЛІДЖЕННЯ СТИСЛИВОСТІ АРМОВАНИХ ҐРУНТІВ МЕТОДОМ ПРЕСІОМЕТРІЇ

 

Н.Н. Хонелия, И.Н. Мироненко, А.В. Слободяник, Р.Р. Багратиони

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОНКОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ПРИ НАЛИЧИИ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ

 

І.Б. Мудрий, І.Д. Іванейко

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВАРІАНТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬ

 

В.Ю. Егупов, И.В. Храпатова

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА УКРАИНЫ (ДСТУ Б.В.2.1-2-96) «ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ» С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

 

Ю.Ф. Тугаенко, М.В. Марченко, Л.А. Логинова

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАГОЕМКОСТИ ГРУНТОВ НА ИХ СЖИМАЕМОСТЬ В  ОСНОВАНИЯХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ

 

М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, А.В. Веденісов

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ОСІДАНЬ ІСНУЮЧИХ БУДІВЕЛЬ ВІД ВПЛИВУ НОВОБУДОВ

 

М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко

ВПЛИВ ҐРУНТОВИХ УМОВ НА ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ М. ЧЕРНІГОВА

 

М.В. Корниенко, С.Ф. Абед

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА, УСИЛЕННОГО ГРУНТОГЛИНОЦЕМЕНТНЫМИ СВАЯМИ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

 

В.А. Александрович, Ю.Л. Винников

ОСАДКИ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ШТАМПА ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ПОДЧИНЯЮЩИХСЯ ГАРМОНИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ

 

В.Л. Підлуцький

ВПЛИВ КРАЙОВИХ УМОВ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗУСИЛЬ У УНДАМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ

 

А.М. Дворник

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ОСНОВА ФУНДАМЕНТ БУДІВЛЯ З УРАХУВАННЯМ ПРОЯВУ ДОДАТКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОСНОВИ, СКЛАДЕНОЇ ВОДОНАСИЧЕНИМИ ПІЩАНИМИ ҐРУНТАМИ

 

В.Г. Усенко, В.Г. Новохатній, О.І. Кретович

ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СТРУКТУРИ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ м. ПОЛТАВА

 

Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, М.О. Юрченко

ТЕПЛОВІ БАЛАНСИ КАМЕРИ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ БЕТОННИХ ВИРОБІВ НАГРІТИМ ПОВІТРЯМ

 

Б.А. Кутний, М.В. Осіпа, А.В. Макаров

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАСКЛЕННЯ ТЕПЛОФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛЕКТОРА

 

Б.А. Кутний, І.В. Куленко

ОПТИМІЗАЦІЯ НАСАДКИ СТАЦІОНАРНОГО РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

 

О.І. Наливайко, В.В. Чигирьов

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАКОЛОННИХ ПЕРЕТІКАНЬ ПРИ ЦЕМЕНТУВАННІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ КОЛОН СВЕРДЛОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОФОБНОГО МАТЕРІАЛУ «Ramsinks-2М»

 

А.М. Ягольник

ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ СХИЛІВ ЛЕСОВИХ ПЛАТО

 

Г.Г. Фаренюк, О.І. Філоненко

ТЕПЛОВІ ВПЛИВИ НА ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗА НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВ

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.