ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: №2 (49) 2017
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№2 (49) 2017

 

Титульний лист

 

 

Зміст

 

1

Кривошеєв П.І.Козелецький П.М.Сенаторов В.М.Корнієнко M.В.

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ, ГЕОТЕХНІКИ І ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ З МІЖНАРОДНИМ ТОВАРИСТВОМ ISSMGE

5

2

Зоценко М.Л.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУТЬ МЕТОДУ СУМІСНИХ ВИПРОБУВАНЬ ҐРУНТІВ НА ПЕНЕТРАЦІЮ Й ОБЕРТАЛЬНИЙ ЗРІЗ

12

3

Слюсаренко Ю.С.Титаренко В.А.Мелашенко Ю.Б.Шумінський В.Д.Зоценко М.Л.Винников Ю.Л.

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

20

4

Жусупбеков А.Ж.Шахмов Ж.А.Тлеуленова Г.Т.Ахажанов С.Б.

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПАЛЬ СТАТИЧНИМИ ТА ДИНАМІЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ В АСТАНІ, КАЗАХСТАН

32

5

Дубровський М.П.Добров І.Ю.Геращенко А.В.Дубровська О.М.

МОДЕЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ПАЛЬОВИХ КУЩІВ ТА ВЕЛИКИХ МОНОПАЛЬ УДОСКОНАЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

38

6

Ігнатов С.В.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ОСНОВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

45

7

Храпатова І.В.Кротов О.В.

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ «ОСНОВА – ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ – СПОРУДА» З УРАХУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАБУХАЮЧИХ ГРУНТІВ

54

8

Кічаєва О.В.

МЕТОДИКА ЙМОВІРНІСНОЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ГРАНИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ «БУДІВЛЯ – ОСНОВА»

61

9

Корнієнко М.В.Корзаченко М.М.Болотов М.Г.Горб О.М.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДИНКУ ІГУМЕНА В ЧЕРНІГОВІ

70

10

Кузло М.Т.Мартинюк П.М.

ФІЛЬТРАЦІЯ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ У ҐРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

76

11

Левенко Г.М.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ХІМІЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ

82

12

Лобачева Н.Г.

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ СТИСЛИВОЇ ТОВЩІ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ РОЗРАХУНКУ ОСІДАНЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАМИ

88

13

Пастушков В.Г.Далідовська А.А.

РОЗРОБЛЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСНОГО ЕКРАНА НАД ДІЮЧИМИ ЛІНІЯМИ МЕТРОПОЛІТЕНА

99

14

Пастушков В.Г.Касцюкович В.В.

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ВИВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЗЕМНИХ НАДБУДОВ ПРИ МОНІТОРИНГУ ПРАЦЮЮЧОЇ ГІЛКИ МЕТРО У МІНСЬКУ

108

15

Пастушков Г.П.Кисель М.А.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДЛЯ КОНТРОЛЮ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СТАНЦІЇ МЕТРО, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

116

16

Пастушков Г.П.Пастушков В.Г.

ПРИНЦИПИРОЗРАХУНКУТА МОНІТОРИНГУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ РОЗВ’ЯЗОКУ МІНСЬКУ

126

17

Підлуцький В.Л.

ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФУНДАМЕНТІВ ПРИ ЗМІНІ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ПАЛЬ

135

18

Поклонський С.В.Корнієнко М.В.

ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИЧИН МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУНТУ, ОДЕРЖАНОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА  ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

144

19

Попов С.О., Тімченко Р.О., Єріна О.О.

ГЕОМЕХАНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

152

20

Ручківський В.В.

ВПЛИВ ВІДСТАНІ МІЖ ПІДПІРНОЮ СТІНОЮ ТА ІСНУЮЧОЮ ЗАБУДОВОЮ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СИСТЕМИ «УТРИМУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ – ҐРУНТОВИЙ МАСИВ»

159

21

Самородов О.В.Муляр Д.Л.Табачніков С.В.

ОСІДАННЯ ОДИНОЧНИХ ПАЛЬ ВІД ДІЇ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ

171

22

Шикуць К.К.Ботяновський А.А.Пастушков В.Г.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ҐРУНТУ ТА ФУНДАМЕНТУ НА БУДІВЛЮ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛОЦЬКУ

177

23

Скочко Л.О.

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИСОТ ЯРУСІВ ПІДПІРНИХ СТІН, ЙОГО ВПЛИВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СИСТЕМИ «УТРИМУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ – ҐРУНТОВИЙ МАСИВ»

186

24

Стріжельчик Г.Г.Єгупов В.Ю.

ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНІВ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА

195

25

Супрунюк В.В.Фурсович М.О.

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

201

26

Тімченко Р.О.Крішко Д.А.Хоруженко І.В.

КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ БАГАТОХВИЛЬОВОГО СКЛАДЧАСТОГО ФУНДАМЕНТУ ПІД ОПОРИ ЛЕП

207

27

Тімченко Р.О.Крішко Д.А.Мацишин С.О.

КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ТУНЕЛЮ ПІД ДІЮЧОЮ ТРАНСПОРТНОЮ МАГІСТРАЛЛЮ

214

28

Тімченко Р.О.Крішко Д.А.Савенко В.О.

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПІРНИХ СТІН СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ

221

29

Винников Ю.Л.Львовська Т.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ В ТОВЩІ ГЛИНИСТИХ ҐРУНТІВ ДОРОЖНІХ НАСИПІВ

227

30

Винников Ю.Л.Мірошниченко І.В.Ландар О.М.Зоценко В.М.Омельченко П.М.

ТРИВАЛІ ОСІДАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ НА ОСНОВІ, АРМОВАНІЙ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

234

31

Єсакова С.В.

ДЕФОРМАЦІЙНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОПЕРЕЧНО НАВАНТАЖЕНИХ ПАЛЬ

243

32

Зоценко М.Л.Винников Ю.Л.Харченко М.О.Наливайко Л.Г.Митинський В.М.Аніскін А.

ФУНДАМЕНТИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ У ЗОНІ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК

252

33

Чернишев Д.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКО-СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИНЦИПАХ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ

261

34

Стороженко Л.І.Гасій Г.М.

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ЗРАЗКА ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ

270

35

Кущенко І.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ РЕЗЕРВУВАННЯ КОРОЗІЙНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

277

36

Воскобійник О.П.Череднікова О.В.

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЛЕГКОБЕТОННОЇ КОМБІНОВАНОЇ ПЛИТИ З ГНУЧКИМ АРМУВАННЯМ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

285

37

Наливайко О.І.Мельніков О.Л.Наливайко Л.Г.Петраш Р.В.Хівренко В.М.

ЗАСТОСУВАННЯ ТАМПОНАЖНИХ ГІДРОФОБНИХ РОЗЧИНІВ «RAN-M» ГРУПИ «RAMSINKS-2М» ДЛЯ УНИКНЕННЯ ФЛЮЇДОПРОЯВІВ

295

38

Дрючко О.Г.Стороженко Д.О.Бунякіна Н.В.Іваницька І.О.Ханюков В.О.Китайгора К.О.

ПРИГОТУВаннЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРУВАТИХ ОКСИДНИХ РЗЕ-ВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ

301

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.