ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: №2 (53) 2019
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№2 (53) 2019

 

Титульний лист

 

 

Зміст

 

1

Пічугін С.Ф.

Наукова школа «Надійність будівельних конструкцій»: нові результати і перспективи

5

2

Нестеренко М.П., Нестеренко М.М., Орисенко О.В., Скляренко Т.О.

Технологічність вібраційних площадок з просторовим рухом рухомої рами для формування залізобетонних виробів

13

3

Нестеренко М.П., Вірченко В.В., Шаповал М.В., Шокало А.В.

Дослідження міцнісних характеристик супорта гальмівної системи автомобіля, що виготовлений шляхом адитивних технологій

19

4

Орисенко О.В., Нестеренко М.П., Васильєв О.С., Рогозін І.А.

Математична модель зміни тиску в автомобільній пневматичній шині залежно від температури експлуатації

25

5

Шкурупій О.А., Митрофанов П.Б., Давиденко Ю.О., Гаджієв М.А.

Визначення форми рівноваги стиснутих залізобетонних елементів зі змінною по довжині жорсткістю

30

6

Пічугін С.Ф., Шкіренко С.В., Пенц М.В.

Проектування клеєфанерної панелі покриття відповідно до вимог EN 1995-1-1 і ДБН В.1.2-2:2006

37

7

Бідаков A.M., Распопов Є.A., Пустовойтова О.М., Страшко Б.О.

Аналіз міцності вклеєних стержнів з різними точками розташування у поперечному перерізі ПКД панелей

42

8

Пічугін С.Ф, Махінько А.В., Махінько Н.О.

Імовірнісний розрахунок квазіоднорідних болтових з’єднань листів корпусу сталевих силосів

48

9

Пічугін С.Ф, Оксененко К.О.

Порівняльний аналіз конструктивних рішень металевих силосів

54

10

Стороженко Л.І., Єрмоленко Д.А., Тегза І.І.

Експериментальні дослідження міжколонної плити збірного безбалкового перекриття

61

11

Чичуліна К.В., Чичулін В.П.

Методичні аспекти оцінювання надійності сталевих рам

67

12

Гудзь С.А., Гасій Г.М., Гасенко А.В., Дарієнко В.В.

Несуча здатність поперечного перерізу сталевого елемента в пластичній стадії при сполученні внутрішніх зусиль і розкріпленні

73

13

Фенко О.Г., Юрко І.А., Гасенко А.В., Крупченко О.А., Юрко П.А.

Вплив власних напружень на масштабний ефект в бетоні

79

14

Єфіменко О.І.

Інженерний метод розрахунку сталезалізобетонних стиснутих елементів з урахуванням гнучкості

85

15

Винников Ю.Л., Раздуй Р.В., Аніскін А.

Лоткові дослідження деформованого стану основ, армованих ґрунтоцементними елементами, під стрічковим штампом

90

16

Винников Ю.Л., Манжалій С.М.

Деформації житлового будинку на пальових фундаментах

98

17

Оксень Є.І.

Методика прогнозування термінів осідання споруд на ґрунтах з шарами мулу

107

18

Клименко В.В., Кравченко В.І., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Мартиненко В.В.

Обґрунтування схемно-конструктивних рішень основних елементів біогазової установки утилізації опалого листя

115

19

Філоненко О.І., Лещенко М.В., Роздабара О.М., Дука О.М., Пащенко В.В., Філоненко Д.А.

Підвищення гідроізоляційних властивостей прифундаментних зон ін’єкційним способом

122

20

Макаренко В.Д., Мангура А.М., Винников Ю.Л., Мангура С.І.

Інноваційні матеріали та технології в нафтогазовій промисловості

128

21

Рубель В.П., Петруняк М.В.

Збільшення видобутку флюїду, що знаходиться на завершальній стадії розробки, за рахунок удосконалення обладнання інтенсифікації

135

22

Дубельт Т.М.

Дослідження зміни рентабельності реконструкції житлових будинків перших масових серій

143

23

Редкін О.В., Злепко О., Пенц М.В.

Організаційні інновації в діяльності будівельних компаній України при переході на світові стандарти господарювання

151

24

Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Голік Ю.С., Китайгора К.О., Горницький І.О., Мисько А.Ю.

Моніторинг активності компонентів системи об’єктів емісії СО2 при формуванні повітряної маси окремих приміщень

157

25

Орлова О.М.

Експериментальні дослідження залізобетонних двотаврових елементів з нормальними тріщинами при крученні

171

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.