ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 3 (42) 2014 (том 3)
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 3 (42) 2014 (том 3)

И.А. Емельянова, д. т. н, проф.; В.Ю. Шевченко, аспирант

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ФИБРОЙ

И. А. Емельянова д.т.н., профессор; П. Н. Лебедев, аспирант

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХМОЩНОСТНЫХЗАТРАТ НА ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЕК ТИПА СК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПОСОБА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ В УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ НА ЧАО «БЕТОН НОВА»

И. А. Емельянова, д.т.н., проф.; А. А. Задорожный, к.т.н., доц.;

А.П.Ковревский, к.т.н., проф.; Ю.А. Бурда, магистр гр. М-50

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПО КАНАЛУ ШИБЕРНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УЗЛА БЕТОНОНАСОСА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

И. А. Емельянова, д.т.н.проф.; А.П. Ковревський, к.т.н., проф.;

В.В. Блажко, к. т. н., доцент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕУДАРНОЙ СКОРОСТИ ЧАСТИЦ СУХИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ЛОПАТКОЙ РАБОЧЕГО ОРГАНА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО В КАСКАДНОМ РЕЖИМЕ

К. Ю. Дейнека, к.т.н.

САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ ВНУТРІШНЬ ОКАМЕРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННОГО МЛИНА

Ю. В. Науменко, д.т.н., доц.

ТЕОРІЯ ТРИФАЗНОГО РЕЖИМУ РУХУ ЗЕРНИСТОГО ВНУТРІШНЬ ОКАМЕРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ МАШИНИ БАРАБАННОГО ТИПУ

В.В. Джемелінський, к.т.н., професор; Д.А. Лесик, аспірант

КОМБІНОВАНЕ ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВЕ ПОВЕРХНЕВЕ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ ОБЛАДНАННЯ

Є. О. Міщук, асистент

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНОЇ ЩОКОВОЇ ДРОБАРКИ

О. І. Голубченко, к.т.н., доц.; М. Е. Хожило, к.т.н., доц.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РІЗАЛЬНО-МЕТАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОРГАНА ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНСПОРТНОЇ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

М. М. Делембовський, асистент

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ВІБРОМАШИН БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ НА ПРОЦЕСИ НАДІЙНОСТІ

I.I. Назаренко, д.т.н., професор; В. І.Король, аспірант

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ МАШИН ДЛЯ ДЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

О. В. Бандуріна к.т.н., доц.; І. А. Єрмакова, к.т.н., доц.;

Л. С. Захарченко, ст. викладач

ПЕРСПЕКТИВА ВИДОБУТКУ ЙОДУ З ПЛАСТОВИХ ВОД НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ПОЛТАВСЬКОГО НАФТОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

Т. С. Кугаєвська, к.т.н., доц.; В.В. Шульгін, к.т.н., доц.

ТЕПЛОВА ОБРОБКА БЕТОННИХ ЗРАЗКІВ НАГРІТИМ ПОВІТРЯМ У ЛАБОРАТОРНІЙ УСТАНОВЦІ

М. М. Шпилька, к.т.н., доц..; А. М. Шпилька, старший викладач,

Б. М. Нестеренко, студент

ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛІВ

П. І. Світалка к.т.н., с.н.с., ПВ Укр ДГРІ; З. М. Дуда, ПВ УкрДГРІ;

В. В. Соловйов, д.х.н., проф.; О. В. Бандуріна, к.т.н., доц.

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НАВКОЛОСВЕРДЛОВИННОГО МАСИВУ З УМІСТОМ ПЛАСТИЧНИХ ПОРІД

Б. А. Кутний к.т.н., доц.

ЗАСИПКА ЯК НАСАДКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРА ВИТЯЖНОГО ПОВІТРЯ

М. П. Нестеренко, д.т н., проф., Є. О. Хлистун, асистент

РОЗРОБЛЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОНУ В ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОНАХ

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.