ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 1 (40) 2014
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 1 (40) 2014

И.А. Емельянова, А.А. Задорожный, Н.А. Меленцов

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПО ТРУБОПРОВОДАМ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАСТВОРОБЕТОНОНАСОСОВ (БЕТОНОНАСОСОВ)

И.А. Емельянова, А.А. Задорожный, Н.А. Меленцов

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВУХПОРШНЕВЫХ РАСТВОРОБЕТОНОНАСОСОВ С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ ЗА СЧЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТОКОВ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Б.О. Коробко, Є.А. Васильєв

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КУЛЬОВИХ КЛАПАНІВ РОЗЧИНОНАСОСА ЗАЛЕЖНО ВІД дії ЗАКОНУ РУХУ ПОРШНЯ

С.М. Жигілій, С.С. Пісковий

ГЕОМЕТРИЧНА ФОРМА ДЕБАЛАНСУ МЕХАНІЧНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗБУДЖУВАЧА КОЛИВАНЬ

В.О. Шевченко, В.М. Рагулін

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАВАНТАЖЕНОСТі ГІДРОПРИВОДА УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ ВІДВАЛОМ АВТОГРЕЙДЕРА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

А.В. Сараєв

РЕЗУЛЬТАТИ ГАЛЬМІВНИХ ВИПРОБУВАНЬ АВТОБУСА КАТЕГОРІЇ М3 СТОСОВНО ДО ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ

М.Е. Хожило

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ҐРУНТУ РІЗАЛЬНО-МЕТАЛЬНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ

О.А. Токарчук

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТРУБЧАТОГО КОНВЕЄРА

І.Г. Пімонов, Г.Г. Пімонов

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ГІДРОФІКОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

О.В. Воронцов

СПЕЦІАЛЬНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА

С.М. Жигилій

ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА ВИЯВЛЕННЯ НАЙКРАЩОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ ДЕБАЛАНСУ МЕХАНІЧНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗБУДЖУВАЧА КОЛИВАНЬ

В.М. Савик, Т.О. Нестерець

КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІНОУТВОРЕННЯ У РІДИННО-ГАЗОВОМУ ПРИСТРОЇ ЕЖЕКЦІЙНОГО ТИПУ

Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій, С.А. Гапченко

Нові сталезалізобетонні структурно-вантові конструкції

Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій, С.А. Гапченко, В.В. Волошин

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРМОЦЕМЕНТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОКРИТТЯ

Л.І. Стороженко, Д.А. Єрмоленко, О.В. Демченко, Р.В. Халява, Т.В. Халява

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ БЕТОНИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ТРУБОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МІСЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

С.Ф. Пічугін, П.Ю. Винников

РОЗРАХУНОК РІВНЯ НАДІЙНОСТІ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ ПІДЗЕМНИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

T.N. Azizov, N.M. Sribnyak, A.O. Vavulin

ANALYSIS OF STRESS-DEFORMED STATE COVERAGE IN THE FORM OF DOME

С.В. Поздєєв, Ю.А. Отрош, І.Г. Федченко, О.В. Нешпор

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ АДЕКВАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВВИЗНАЧЕННЯМЕЖ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИМ МЕТОДОМ

M.V. Bibik, V.M. Bibik, V.S. Hatash

NEW WAVE OF CHINESE ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION REVIEW OF THE CPR MOST OUTSTANDING BUILDINGS

В.М. Бібік, М.В. Бібік, І.М. Василенко

РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ СУЦІЛЬНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ СТИСКУ ЗА РІЗНИМИ НОРМАМИ

М.В. Бібік, В.М. Бібік, І.О. Бібік

КЛАСИФІКАЦІЯ СИЛОСНИХ ЗЕРНОСХОВИЩ

М.В. Бібік, П.С. Мороз

ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВЕРТИКАЛЬНІ СТІНИ ЄМНІСНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА РІЗНИМИ НОРМАМИ

М.В. Бібік, В.М. Бібік, Р.М. Ульченко, І.О. Бібік

КЛАСИФІКАЦІЯ АВАРІЙ ТА ПОШКОДЖЕНЬ СТАЛЕВИХ СИЛОСІВ

А.О. Дмитренко, О.В. Гонтаренко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОТАВРОВИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК ЗІ СТІНКОЮ З ОРІЄНТОВАНО-СТРУЖКОВИХ ПЛИТ

В.Ф. Пенц

Робота трубобетонних елементів на центральний та позацентровий розтяг: експериментальні дослідження

С.А. Гудзь, Ю.О. Авраменко, В.О. Сіробаба

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКИХ БЕТОНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЛСТК

О.А. Шкурупій, П.Б. Митрофанов, В.С. Ткаченко, О.О. Мільченко, Н.М. Давиденко

ПОРІВНЯЛЬНІ РОЗРАХУНКИ МІЦНОСТІ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Ю.Л. Винников, Н.А. Косточка

Підвищення достовірності прогнозування осідання ґрунтової основи

В.А. Иванишин, Н.Н. Корзаченко, С.Н. Шпилька

Инженерно-геологические изыскания для рабочего проекта строительства объекта рекреационного назначенияв г. Чернигов

В.А. Іванишин, І.О. Прибитько, М.М. Корзаченко, С.М. Шпилька

Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об’єкті рекреаційного призначенняв м. Чернігів

Я.Й. Червинський, В.Д. Шумінський, В.А. Титаренко

Розробка ДБН в.2.4-х:201Х «Греблі з грунтових матеріалів. основні положення»

М.Л. Зоценко, А.В. Веденісов

ПРОЕКТ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ РОЗ’ЄДНУВАЛЬНИХ ЕКРАНІВ З ҐРУНТОЦЕМЕНТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ БУРОЗМІШУВАЛЬНИМ МЕТОДОМ

К.А. Тимофєєва

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АГРЕСИВНИХ СКЛАДОВИХ БУРОВОГО ШЛАМУ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТОЦЕМЕНТУ

М.О. Харченко, М.О. Харченко, В.В. Філімонов

ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ АРМУВАННЯ CFA ПАЛЬ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСК У СЛАБКИХ ҐРУНТАХ

І.А. Карпюк, В.М. Карпюк

ПРОГНОЗ ОСНОВНИХ ТА ДОДАТКОВИХ ОСІДАНЬ ОДИНОЧНИХВДАВЛЕНИХ ПАЛЬ З УРАХУВАННЯМ ЇХ СУМІСНОЇ РОБОТИ

Ю.Л. Винников, А.В. Суходуб, О.В. Кичаева

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛЕНИЯ ПРИ НАДСТРОЙКЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

О.В. Кичаева, С.Д. Михалёв

ВЛИЯНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНІВ НАБОРУ МІЦНОСТІ БЕТОННИМИ ВИРОБАМИ ПРИ ЇХ ТВЕРДНЕННІ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ

В.В. Шульгин, О.М. Гукасян, Р.Н. Дмитренко, И.В. Безверхий, Д.В. Скворцов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФЕКАТА - ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Б.А. Кутний, М.В. Осіпа

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА

С.В. Нестеренко, І.В. Ткаченко

ЕФЕКТИВНІСТЬ КООПЕРУВАННЯ Й БЛОКУВАННЯ МАЛООБ’ЄМНИХ ТВАРИННИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ

І.В. Ткаченко, К.В. Сердюк, С.В. Нестеренко

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ВУЛИЦЬ

И.В. Чернецкая, О.С. Истомина, А.В. Полищук

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

О.В. Бандуріна

АНАЛІЗ УМІСТУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПЛАСТОВИХ ВОДАХ КРАСНОКУТСЬКОГО РОДОВИЩА

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.