ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: №1 (50) 2018
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№1 (50) 2018

 

Титульний лист

 

 

Зміст

 

1

Коробко Б.О., Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Ханюков В.О.

АВТОНОМНИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ШТАМПУВАННЯ

5

2

Артим В.І., Фафлей О.Я., Пенц В.Ф., Карюк А.М.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВИСОКОАСИМЕТРИЧНОГО НИЗЬКОАМПЛІТУДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

14

3

Кичма А. О., Предко Р. Я.

НАВАНТАЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ ПІД ЧАС ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

25

4

Воронцов О.В., Тулупова Л.О., Воронцова І.В.

ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ СУПЕРПОЗИЦІЙ ЗАДАНИХ СІТЧАСТИХ КАРКАСІВ

36

5

Орисенко О.В., Фенко О.Г., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О.

ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ ПІД ТРАВЕРСУ КАР’ЄРНОГО ЕКСКАВАТОРА

46

6

Орисенко О.В., Криворот А.І., Ільченко В.В., Філіпова Г.А.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН СПОСОБОМ ВУЛКАНІЗАЦІЇ

56

7

Пічугін С.Ф., Патенко Ю.Е., Маслова С.А.

ІМОВІРНІСНІ ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖЕНЬ МОСТОВИХ КРАНІВ НА КАРКАСИ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ

62

8

Махінько А.В., Махінько Н.О.

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

69

9

Стороженко Л.І., Мурза С.О., Єфіменко О.І.

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ГНУЧКИХ СТИСНУТИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ

79

10

Семко П.О.

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ РОЗ’ЄМНИМИ СТИКАМИ

88

11

Бондар В.О., Ахмеднабієв Р.Р.

ДОВГОВІЧНІСТЬ ВАЖКИХ БЕТОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛОШЛАКІВ КОТЛІВ ІЗ ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ КИПЛЯЧИМ ШАРОМ

97

12

Митрофанов В.П., Пінчук Н.М.

ОСНОВИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ СКЛАДНИХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ СТАНАХ

104

13

Карпюк В.М., Костюк А.І., Сьоміна Ю.А.

МОДЕЛІ ОПОРУ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЦИКЛІЧНОЇ ЗНАКОПОСТІЙНОЇ ДІЇ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ ВИСОКИХ РІВНІВ

112

14

Фенко О.Г., Юрко І.А., Карабаш Л.В., Юрко П.А.

ВПЛИВ ВЛАСНИХ НАПРУЖЕНЬ НА МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ РОЗТЯЗІ

124

15

Мальована О.О.

МІЦНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ БЕТОНУ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ ПРИ ЗРІЗІ

131

16

Митрофанов П.Б.

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ З ЕКСТРЕМАЛЬНИМ КРИТЕРІЄМ МІЦНОСТІ

141

17

Бідаков А.М., Распопов Є.А.

МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ ПОПЕРЕЧНОЇ КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ ПРИ РОЗТЯГУ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

148

18

Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Бондар В.О., Новохатній В.Г.

МОНІТОРИНГ ОСІДАНЬ БУДІВЕЛЬ НА ҐРУНТОЦЕМЕНТНИХ ПАЛЯХ

159

19

Малишев О.В.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ЗОН ҐРУНТУ НАВКОЛО КВАДРАТНИХ ПАЛЬ

167

20

Найдьонова В.Є.

ЛАБОРАТОРНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ ПАЛЬ

174

21

Литвиненко Т.П., Гасенко Л.В., Шарий Г.І.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

181

22

Філоненко О.І., Юрін О.І., Кодак О.А.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

189

23

Білецький В.С., Міщук Ю.С., Кузнєцова Ю.І.

СТАТИЧНІ ЗМІШУВАЧІ В ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

197

24

Наливайко О.І., Винников Ю.Л., Наливайко Л.Г., Петраш Р.В., Ічанська Н.В., Чигирев В. В.

ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ВИСОКОПАРАФІНИСТУ НАФТУ У ТРУБОПРОВОДАХ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ

208

25

Соловйов В.В., Михайловська О.В., Єрмакова І.А.

УМОВИ СПУСКУ В ОДИН ПРИЙОМ ПРОМІЖНИХ КОЛОН З ПЕРЕВИЩЕНОЮ ВАГОЮ ПОРІВНЯНО З ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЮ БУРОВИХ УСТАНОВОК

214

26

Кутний Б.А., Павленко А.М.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАЗОПАРОВОЇ БУЛЬБАШКИ

220

27

Нестеренко М.П., Редкін О.В., Нестеренко Т.М.

НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО Й ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

227

28

Редкін О. В., Пахомов Р. І., Зима О.Є.

НОВІ ФОРМИ І СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ

238

29

Дяченко Є.В., Дрижирук Ю.В., Зима О.Є., Лазарєв Д.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННІ БУДІВЕЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПІДЙОМУ ПЕРЕКРИТТІВ

246

30

Молодід О.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

234

31

Алтухова Д.В.

МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ЙМОВІРНІСНОМУ ХАРАКТЕРІ БУДІВНИЦТВА

263

32

Усенко В.Г., Кодак О.А.

ЙМОВІРНІСТЬ ЗВ’ЯЗНОСТІ ДВОКІЛЬЦЕВИХ СТРУКТУР ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З РІЗНОЮ НАДІЙНІСТЮ ДІЛЯНОК

270

33

Семко О.В., Магас Н.М., Міщенко А.Р., Міщенко Р.Р.

ВПЛИВ ВОЛОГИ НА ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ

278

34

Максюта Н.С., Голік Ю.С.

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В МІСТАХ

285

35

Нестеренко М.П., Дубровський О.А., Каюрін А.С.

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ БУДІВНИЦТВА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БІЛОСТОЦЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

292

 

Anniversary celebrant

300

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.