ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 3 (45) 2015
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 3 (45) 2015

Дубинин Е.А., Полянский А.С., Клец Д.М., Задорожняя В.В.

КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЁСНЫХ МАШИН

 

Вамболь С.О., Кондратенко О.М., Дейнеко Н.В.

МОТОРНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ СТЕНД ЯК ДЖЕРЕЛО ФАКТОРІВ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Тріфонов Д.М., Вербовський В.С., Грицук І.В.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО АКУМУЛЯТОРА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУСКУ ХОЛОДНОГО ДВИГУНА ТА ЙОГО ПРОГРІВАННЯ ЗА РАХУНОК ПОЛІПШЕННЯ СУМІШОУТВОРЕННЯ

 

Воронцов О.В., Воронцова І.В.

ДИСКРЕТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБРАЗІВ ОБ’ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ СУПЕРПОЗИЦІЯМИ ОДНОВИМІРНИХ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 

Стрілець В.М., Лисанець О.В., Стрілець О.Р.

ОБҐРУНТУВАННЯ КІНЕМАТИКО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЗІРКОПОДІБНОЇ ПРУЖИНИ ЗАПОБІЖНОЇ ПРУЖНОЇ МУФТИ

 

Шуба Є.В.

ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА В РЕЖИМІ ХОЛОСТОГО ХОДУ

 

Артим В.І., Яценко Т.В., Пенц В.Ф.

ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРОВИХ ВТУЛОК БУРОВОГО НАСОСА ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Нестеренко М.П., Редкін О.В., Толкачов Д.М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА СУЧАСНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

Стороженко Л.І., Авраменко Ю.О., Семко П.О.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СТИСНУТИХ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ РОЗ’ЄМНИМИ СТИКАМИ

 

Pavlikov A., Prykhodko Y.

KINEMATIC METHOD OF CALCULATING THE VALUES OF MOMENTS IN THE MOST DANGEROUS SECTIONS OF BEAMS

 

Yurko Р.

STRENGTH CALCULATION OF NORMAL SECTION ECCENTRICALLY COMPRESSED REINFORCED CONCRETE COLUMN USING DEFORMATION MODEL

 

Kichaeva O.

EFFECT OF JOINT THICKNESS ON BRICKWORK STRENGTH AND DEFORMABILITY

 

Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В.

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОЕКТУ СТАЛЕВОЇ БАШТИ

 

Гибаленко А.Н.

МОНИТОРИНГ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В КОРРОЗИОННЫХ СРЕДАХ

 

Соловей Д.А., Броневицкий А.П.

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

 

Корнієнко М.В., Корзаченко М.М., Шепетюк Г.О., Шевченко А.М.

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЇХ ЗМІНИ В ЧАСІ

 

Великодний Ю.Й., Скрипник В.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ СТАРОДАВНІХ ПОСЕЛЕНЬ

 

Aniskin A., Shkola A., Premur V.

EXPERIMENTAL STUDY OF SHEAR STRENGTH ANISOTROPY OF GRANILA MEDIUM CONSIDERING TECHNOLOGY FACTORS

 

Ткалич А.П.

СТРУКТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГРУНТОВ

 

Шумінський В.Д., Титаренко В.А., Винников Ю.Л., Біда С.В.

РОЗРОБКА ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ДБН В.1.1-Х:201Х «ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ, БУДИНКІВ І СПОРУД ВІД ЗСУВІВ ТА ОБВАЛІВ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ»

 

Кремнев А.П., Лобачева Н.Г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО НОРМАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И EUROCODE 7 «GEOTECHNICAL DESIGN»

 

Кузло М. Т.

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ҐРУНТУ ОСНОВИ ОПОРИ МОСТА ПРИ ДІЇ ГІДРОДИНАМІЧНИХ СИЛ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОТОКУ

 

Бойко В.В., Хлевнюк Д.В., Чала О.М.

СЕЙСМОБЕЗПЕКА ГРЕБЕЛЬ І СПОРУД В УМОВАХ КАР’ЄРНИХ ВИБУХІВ

 

Балабай О.О.

ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БЕТОННИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГРЕБЕЛЬ НА СКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ ЗА КРИТЕРІЄМ СТІЙКОСТІ ГРЕБЛІ ПРОТИ ЗСУВУ ТА ПЕРЕКИДАННЯ

 

Zotcenko M., Petrash S., Petrash R., Petrash O.

NORMATIVE OBSERVATIONS OF DEER SOIL MIXING TECHNOLOGY OF SOIL-CEMENT PILES MANUFACTURING

 

Ларцева И.И., Савенко Р.Г., Разумов А.Ю., Каргаполов С.В., Рожовская Л.И., Кияшко Н.Ю.

ПРИМЕНЕНИЕ БУРОСМЕСИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ ПОЛТАВСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

 

Зоценко М.Л., Тимофєєва К.А.

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ «ҐРУНТОЦЕМЕНТНИЙ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИЙ ЕКРАН ШЛАМОВОГО АМБАРА – ОСНОВА»

 

Казимагомедов И. Э., Шептун С.Ю.

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ НА ОСНОВЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

 

Устименко М.Є., Суханевич М.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОДНОЇ ПОЛІУРЕТАНОВОЇ ДИСПЕРСІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Юрко І.А., Зайцева В.С., Правденко Я.А.

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЛИНИСТОЇ СИРОВИНИ ТЕХНОГЕННОЮ ДОБАВКОЮ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТІНОВИХ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

 

Кугаєвська Т.С., Шульгін В.В., Юрченко М.О.

ПРОЦЕСИ ТЕПЛООБМІНУ В ПЛОСКОМУ КОЛЕКТОРІ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

 

Зоценко М.Л., Петраш Р.В., Фоменко В.О., Стеценко О.В.

ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА АВТОДОРІГ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

 

Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Демешок В.В., Кропива М.О.

ОЦІНКА ВОГНЕСТІЙКОСТІ НЕНЕСУЧИХ СТІН ЗА РОЗРАХУНКОВИМИ МЕТОДАМИ ЄВРОКОДУ

 

Дейнеко Н.В., Мішеніна О.С.

ОБГРУНТУВАННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ

 

Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Нікіфорова Л.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОУТВОРЕННЯ В РЗЕ-ВМІСНИХ СИСТЕМАХ НІТРАТНИХ ПРЕКУРСОРІВ У ПІДГОТОВЧИХ ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Nalivaiko O., Nalivaiko L., Reznichenko A., Chyhyriov V.

THE REASONS OF DIFFERENTIAL WALL STICKING IN DRILLING OIL AND GAS WELLS

 

Mangura A.M., Mangura S.I.

EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON ASPHALT, RESIN, PARAFFIN AND SALT DEPOSITS

 

Abdullah N., Pedchenko М., Pedchenko N.

GAS HYDRATES EXTRACTION

 

Наші ювіляри

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.