ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 3 (42) 2014 (том 1)
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 3 (42) 2014 (том 1)

Ю.Г. Аметов

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ КОМБІНОВАНИХ ВУЗЛІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Є.М. Бабич, В.Є Бабич, О.Є. Поляновська

ДО РОЗРАХУНКУ АНКЕРУВАННЯ АРМАТУРИ В ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ

О.М. Беспалова

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРА БЕЗПЕКИ СХИЛУ ДОЛИНИ Р. ДНІПРО

С.В. Біда, Ю.Й. Великодний, О.Ю. Пащенко, А.М. Ягольник, А.В. Веденісов

АНАЛІЗ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВ’ЯЗНИХ ҐРУНТІВ ПІД ДІЄЮ СУФОЗІЇ НА СТЕНДОВОМУ ПРИЛАДІ

З.Я. Бліхарський, Т.В. Бобало, М.Е. Волинець, Р.Ф. Струк

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК АРМОВАНИХ СТРІЧКОВОЮ АРМАТУРОЮ КЛАСУ С275 ТА СТЕРЖНЕВОЮ КЛАСУ А1000

С.А. Гапченко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ

Г.М. Гасій

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ВАНТОВИХ ПОКРИТТІВ

С.А. Гудзь

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО НОРМАТИВНОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН

Я.С. Гук

МЕТОДИКИ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА МАКСИМАЛЬНОЮ ГЛИБИНОЮ ПРОМЕРЗАННЯ ҐРУНТУ

Б.Г. Демчина, І.Г. Іваник, Ю.І. Іваник

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ В КОМБІНОВАНІЙ КОНСТРУКЦІЇ

В.І. Єфіменко, О.П. Паливода

ТРУБОБЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ ЗІ ЗМІЦНЕНИМ ОСЕРДЯМ

І.Г. Іваник, С.І. Віхоть, Ю.Ю. Вибранець, Я.І. Іваник

ПРОСТОРОВИЙ РОЗРАХУНОК КОМБІНОВАНИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ СИСТЕМ

S.M. Zhyhylii, M.O. Lisnenko

VIBRATION METHOD OF STEEL FIBRE REINFORCEMENT FOR DISPERSED REINFORCED CONCRETES

М.Л. Зоценко, Р.В. Петраш, О.В. Петраш

МІЦНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ УТРИМУЮЧОЇ СПОРУДИ ЗІ СТАЛЕҐРУНТОЦЕМЕНТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛІВ І УКОСІВ

С.М. Камчатна

ПОВЗУЧІСТЬ БЕТОНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

V.M. Karpyuk

THE GENERALIZED ENGINEERING METHOD S CALCULATION OF SUBSIDIARY AREAS OF REINFORCED CONCRETE BEAM CONSTRUCTIONS

Є.В. Клименко

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОГО РЕСУРСУ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

А.В. Лобяк, Д.В. Головко

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТАЛЕБЕТОННЫХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРЕКРЫТИЯ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ

О.В. Нижник

БУДІВНИЦТВО СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОГО КАРКАСА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ІЗ БЕЗБАЛКОВИМ ПЕРЕКРИТТЯМ

А.М. Павліков, С.М. Микитенко

РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ МЕТОДОМ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ

С.Ф. Пічугін, Д.В. Ткаченко

ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВОГО КАРКАСА БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ

М.В. Савицький, Ю.Б. Бендерський, М.М. Бабенко

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Н.В. Савицкий, А.Н. Зинкевич, О.Г. Зинкевич

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ ИЗ ЛСТК С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБШИВКОЙ

O.V. Semko, О.P. Voskobiynyk, І.О. Parhomenko, P.O. Semko

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE AMPLIFICATIONS METHODS OF CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR ELEMENTS WITH EXPLOITATIVE DAMAGE

В.О. Семко, Д.А. Прохоренко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ХВИЛЯСТИХ СТАЛЕВИХ ПРОФІЛЬОВАНИХ НАСТИЛІВ

O.V. Semko, T.A. Dmytrenko, A.O. Dmytrenko, T.M. Derkach

ENGINEERING CALCULATIONS OF A SHEAR BUILDING CONSTRUCTIONS FOR WHILE FORCING USING COMPUTER TECHNOLOGIES

О.О. Сліпич, О.І. Валовой, К.М. Романенко, О.В. Цикунов

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНОЇ ЄМНОСТІ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ «ЛІРА» ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЇЇ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій, С.А. Гапченко, В.В. Волошин

СТРУКТУРНО-ВАНТОВА ПОЛОЖИСТА ОБОЛОНКА

Л.І. Стороженко, Д.А. Єрмоленко, О.В. Нижник, В.І. Богоста, І.І. Тегза

НОВІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ БЕЗБАЛКОВИХ ЗБІРНИХ ПЕРЕКРИТТІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

L.I. Storozhenko, P.O. Semko

DESIGNING OF COMPRESSED CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR ELEMENTS JOINTS

Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій, М.О. Коршунов, С.А. Гапченко

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗВЕДЕННЯ ПРОСТОРОВОГО СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОГО СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ ОДНОПОВЕРХОВОЇ ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ

Г. М. Трусов, В. П. Рубан

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ СТАЛЕВИХ СТІИОК ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ

Г.М. Трусов, В.П. Рубан, І.В. Атаманенко

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

О.А. Шкурупій

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН РІЗНОЇ ГНУЧКОСТІ МЕТОДОМ ПОЧАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ

М.М. Шпилька, А.М. Шпилька, В.М. Хомович

ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНА МЕТОДОМ ПІДБОРУ СТУПЕНЯ НАДДУВАННЯ

М.Г. Чеканович

ТРУБОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ЗМІЦНЕНІ ПОЗДОВЖНІМ ПОПЕРЕДНІМ ОБТИСКОМ

М.Г. Чеканович, О.М. Чеканович, В.П. Журахівський

МІЦНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ВАЖІЛЬНО-СТРИЖНЕВОЮ СИСТЕМОЮ

О.І. Яворська

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИМОВИХ ТРУБ

 

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.