ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 3 (42) 2014 (том 2)
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 3 (42) 2014 (том 2)

Е.И. Албу, Д.С. Даниленко, Ю.А. Сёмина, В.М. Карпюк

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК, УСИЛЕННЫХ УГЛЕПЛАСТИКАМИ ПРИ НЕМНОГОПОВТОРНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Є.М. Бабич, В.С. Довбенко

БЛОК-СХЕМИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ПОЛІМЕРНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ, ЗА ДРУГОЮ ГРУПОЮ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

А.А. Берестянская, Н.Н. Гаврилко, И.В. Быченок

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

П.С. Білокуров

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ, ЩО ПОСИЛЕНА ЗОВНІШНІМ СТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

Г.Л. Ватуля, Е.И. Галагуря, Д.Г. Петренко, И.В. Быченок

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАТИВНОСТИ БЕТОННЫХКОЛОНН МЕТОДОМ ГЛУБИННОЙ ТЕНЗОМЕТРИИ

Г.І. Гришко

РОЗРАХУНОК РАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОКРИТТЯ ІЗ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОНУ

О.В. Клестов

АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБРАМЛЕННЯМ

А.В. Ковров, А.В. Ковтуненко, А.М. Кушнир

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЙ ДЛИН ПРОЛЕТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В.И. Колчунов, И.А. Яковенко, Т.В. Тугай

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕСТКОСТИ ПЛОСКО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЛИРА PRO»

Д.В. Кочкарьов

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ РОЗРАХУНКОВИХ ОПОРІВ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

О.М. Крантовська, Л.М. Ксьоншкевич

ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ТА ШИРИНА РОЗКРИТТЯ ТРІЩИН У НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛКАХ

О.І. Лапенко, А.І. Машкова

РОЗРАХУНОК СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІДСИЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕПОКСИДНИХ КЛЕЇВ

В.Н. Малиновский, П.В. Кривицкий

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОЛЕЙ СЖАТИЯ

В.Ф. Пенц

РОБОТА ТРУБОБЕТОННИХ (ТБ) ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАДРАТНОГО ПЕРЕРІЗУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В.В. Романюк, В.Б. Василенко

ДОСЛІДНІ КОНСТРУКЦІЯ ТА УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЕРФОРОВАНОГО ПРОГОНУ Z-ПОДІБНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ

В.М. Ромашко

ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНУ ТА КРИТЕРІЇ ВИЧЕРПАННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ

О.В. Семко, А.В. Гасенко, В.В. Дарієнко

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕРІЗУ СТАЛЕВИХ БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ ШЛЯХОМ УРАХУВАННЯ СУМІСНОЇ ЇХ РОБОТИ З МОНОЛІТНОЮ ЗАЛІЗОБЕТОННОЮ ПЛИТОЮ

С.М. Скребнєва, І.Л. Машков

НОВІТНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦИЙ

Л.І. Стороженко, В.В. Муравльов, Ф.С. Школяр

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ВИНЕСЕНИМ АРМУВАННЯМ

Л.І. Стороженко, О.В. Нижник, О.В. Клестов

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБРАМЛЕННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛІРА»

Л.І. Стороженко, В.Ф. Пенц, Г.В. Головко

ТРУБОБЕТОННІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ ОДНОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Р.О. Тімченко, Д.А. Крішко, А.В. Богатинський

РОЗРАХУНОК КРУГЛИХ ФУНДАМЕНТНИХ ПЛИТ ПРИ СКЛАДНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Р.О. Тімченко, О.Б. Настич, Д.А. Крішко, В.О. Савенко

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПІДПІРНИХ СТІНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ ПРИ СКЛАДНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ

С.В. Шкіренко

ЗАСТОСУВАННЯ ТРУБОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ БАГАТОПОВЕРХОВОМУ БУДІВНИЦТВІ МЕТОДОМ ПІДЙОМУ ПОВЕРХІВ

Ф.С. Школяр

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ВИНЕСЕНИМ АРМУВАННЯМ

А.М. Югов, В.В. Таран, Р.А. Таран

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЖЕСТКИМ АРМИРОВАНИЕМ 

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.